A A A K

2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA
"Zakup oraz dostawę prasy dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011”


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Zakup oraz dostawę prasy dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011”
Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów, sekretariat, do dnia 29.12.2010 do godziny 9.00, w oparciu o dane zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
Dane do osób udzielających informacji:
Iwona Bukowska-Jarosz
Tel. 74/6464641
e-mail: sekretariat@mbp.dzierżoniów.pl
Elżbieta Grabowska
Tel. 74/6464643
e-mail: egrabowska@mbp.dzierżoniow.pl
Licząc na zainteresowanie zaproszeniem, pozostajemy z wyrazami szacunku.
Z poważaniem Jadwiga Horanin
Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Pliki do pobrania:

  1. 2011_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
  2. 2011_zalacznik_nr_1_do_siwz_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  3. 2011_zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf
  4. 2011_formularz_cenowy_prasa.pdf
  5. 2011_zalacznik_nr_3_do_siwz_wzor_umowy.pdf
  6. 2011_zalacznik_nr_1_do_umowy_szczegolowy_opis_organizacji_dostaw.pdfOpublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Jadwiga Horanin
Dokument z dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 461