A A A K

Budżet 2003

PLAN NA 2003 ROK

I. DOCHODY

1. Dotacja 659.100

2. Dochody własne 70.100

Razem 729.200

II. WYDATKI

1. Zużycie materiałów i energii 51.100

2. Zakup księgozbioru 85.000

3. Usługi obce 37.200

4. Podatki i opłaty 1.200

5. Wynagrodzenia 445.800

6. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 107.400

7. Pozostałe koszty 1.500

Razem 729.200

PLAN SZCZEGÓŁOWY

DOCHODY

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY 659.100

- na działalność bieżącą 574.100

- na zakup księgozbioru 85.000

2. DOCHODY WŁASNE 70.100

- z usług ksero 15.400

- z usług introligatorskich 15.400

- z wynajmu pomieszczeń 15.500

- z usług internetowych 5.500

- ze sprzedaży cegiełek 10.300

- bilety na wieżę 500

- pozostałe przychody 7.500

WYDATKI

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 51.100

- materiały ksero 5.500

- materiały introligatorskie 3.500

- pozostałe materiały 14.300

- energia elektryczna 9.000

- energia cieplna 18.800

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU 85.000

- zakup książek i itp. 72.000

- zakup prasy 13.000

3. USŁUGI OBCE 37.200

- czynsz za filie 10.500

- usł. poczt.

-telekom. 16.000

- usługi remontowe i naprawa 5.500

- usługi bankowe 1.700

- pozostałe usługi 3.500

4. PODATKI I OPŁATY 1.200

5.WYNAGRODZENIA 445.800

- wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1) 417.900

- umowy zlecenia i o dzieło 1.300

- nagrody 6% środków na wyn. 26.600

6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 107.400

- składki ZUS 90.300

- świadczenia urlopowe 14.000

- delegacje służbowe 3.100

7. POZOSTAŁE KOSZTY

- współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Czech 1.500Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Jadwiga Horanin
Dokument z dnia: 27.12.2002
Dokument oglądany razy: 1 440