A A A K

Budżet 2004

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2004 R.

I. DOCHODY

1. Dotacja 751.600

2. Dochody własne 58.100

Razem 809.700

II. WYDATKI

1. Zużycie materiałów i energii 86.800

2. Zakup księgozbioru 76.700

3. Usługi obce 33.500

4. Podatki i opłaty 1.000

5. Wynagrodzenia 485.500

6. Ubezpieczenia i świadczenia

na rzecz pracowników 110.700

7. Zakupy inwestycyjne 14.000

8. Pozostałe koszty 1.500

Razem 809.700

PLAN SZCZEGÓŁOWY

DOCHODY

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY 751.600

- na działalność bieżącą 660.900

- na zakup księgozbioru 76.700

- wydatki inwestycyjne 14.000

2. DOCHODY WŁASNE 58.100

- z usług ksero 15.400

- z usług introligatorskich 15.400

- z usług internetowych 12.000

- ze sprzedaży cegiełek 10.300

- pozostałe przychody 5.000

WYDATKI

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 86.800

- materiały ksero 5.000

- materiały introligatorskie 5.000

- pozostałe materiały 15.000

- energia elektryczna 20.000

w tym filia 10.000

- energia cieplna 40.000

w tym filia 19.500

- woda i ścieki 1.800

w tym filia 900

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU 76.700

- zakup książek i itp. 61.700

- zakup prasy 15.000

3. USŁUGI OBCE 33.500

- usł. poczt.-telekom. 18.000

- usługi remontowe i naprawa 7.000

- usługi bankowe 1.500

- pozostałe usługi 7.000

4. PODATKI I OPŁATY 1.000

5. WYNAGRODZENIA 485.500

- wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1) 455.150

- umowy zlecenia i o dzieło 1.300

- nagrody 6% środków na 29.050

6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 110.700

- składki ZUS 94.200

- świadczenia urlopowe 14.500

- delegacje służbowe 2.000

7. POZOSTAŁE KOSZTY 1.500

- współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Czech

8. WYDATKI INWESTYCYJNE 14.000

- komputery 4 sztuki 14.000Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Jadwiga Horanin
Dokument z dnia: 29.12.2003
Dokument oglądany razy: 1 416