A A A K

Budżet 2006

PLAN SZCZEGÓŁOWY

I. DOCHODY 1 012 078,00

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY 950 078,00

a na działalność bieżącą 850 078,00

b na zakup księgozbioru 100 000,00

c wydatki inwestycyjne

2. DOCHODY WŁASNE 62 000,00

a z usług ksero 10 000,00

b z usług introligatorskich 12 000,00

c z usług komputerowych 18 000,00

d ze sprzedaży cegiełek 7 000,00

e z kursów komputerowych 4 000,00

f pozostałe przychody 11 000,00

II. WYDATKI 1 012 078,00

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 104 800,00

a materiały ksero 3 000,00

b materiały introligatorskie 5 000,00

c materiały komputerowe 7 500,00

w tym

- programy komputerowe

- antywirusowe 13 sztuk x ok. 315 4 000,00

- MS Office 5 sztuk x 500

- materiały eksploatacyjne 3 500,00

d meble biblioteczne 11 300,00

w tym

- introligatornia 3 000,00

- dyrektor 3 000,00

czytelnia (kontynuacja wymiany)

- regały pojedyncze 8 x 200 1 200,00

- regały podwójne 12 x 300 3 000,00

- wózek na zwroty 100,00

- regały na prasę 3 szt. i antyramy 1 000,00

e pozostałe materiały 17 000,00

w tym

- materiały biblioteczne 12 m-cy x 300 5 600,00

- materiały biurowe 12 m-cy x 300 3 600,00

- środki czystości 12 m-cy x 400 4 800,00

- pozostałe materiały 3 000,00

f energia elektryczna 22 000,00

w tym

- filia 11 000,00

- budynek w Rynku 11 000,00

g energia cieplna 38 000,00

- w tym filia 22 000,00

- budynek w Rynku 16 000,00

h woda i ścieki 1 000,00

- w tym filia 500,00

- budynek w Rynku 500,00

( koszt energii, c.o. i wody wyliczono na podstawie zużycia za I półrocze 2005)

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU 100 000,00

a zakup książek i itp. 80 000,00

b zakup prasy 20 000,00

( Norma polska przewiduje zakup 18 książek na 100 mieszkańców rocznie,w Dzierżoniowie zakup powinien się kształtować na poziomie ok. 6700 sztuk
co przy średniej cenie książki ok. 23 zł. daje kwotę 154.100)

3. USŁUGI OBCE 48 080,00

a usługi pocztowo - telekomunikacyjne 20 268,00

w tym

- opłata za internet 12 x 679 8 148,00

- opłata za telefony 12 x 650 7 800,00

- abonament RTV 12 x 80 960,00

- opłaty pocztowe (znaczki itp.) 12 x ok. 280 3 360,00

b usługi remontowe i naprawa 15 200,00

w tym

- konserwacja windy filia 12 x 350 4 200,00

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek 5 000,00

- komputerów tj. ok. 500 m-cznie x 12 6 000,00

c usługi bankowe 2 500,00

d pozostałe usługi 10 112,00

w tym

- transport książek miedzy oddziałami 500,00

- monitoring 12x 375 4 500,00

- urząd dozoru technicznego (winda) 800,00

- ubezpieczenia sprzętu i OC biblioteki 1 500,00

- wywóz nieczystości 12x151 1 812,00

- pozostałe usługi 1 000,00

4. PODATKI I OPŁATY 100,00

a pozostałe podatki i opłaty 100,00

w tym

- skarbowe 100,00

5. WYNAGRODZENIA 586 218,80

a wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1) 543 718,80

b umowy zlecenia i o dzieło 2 500,00

c nagrody –dzień bibliotekarza 40 000,00

6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 152 379,20
a składki ZUS 128 452,00

b świadczenia urlopowe 21 927,20

c delegacje służbowe 2 000,00

7. POZOSTAŁE KOSZTY

6 500,00

w tym:

- współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Czech
1 000,00

-koszt biblioteki projektu (środki unijne)
500,00

-organizacja finału spotkania pisarzy
800,00

- organizacja jubileuszu 60-lecia biblioteki
3 000,00
- koszt utrzymania i konserwacji punktu informacyjnego IKONKA
1 200,00

8. WYDATKI INWESTYCYJNE 14 000,00

w tym:

a wprowadzenie systemu zarządzania ISO 14 000,00

b W ramach dotacji unijnej z programu operacyjnego ZPORR nr działania 1.4 (w chwili obecnej czekamy na wyznaczenie terminu złożenia wniosku), do pokrycia 25 %: 115 000,00

460 000,00

- program Aleph

60000,00

- koszt modernizacji sieci i bazy komputer. 200 000,00

- koszt zakupu syst.ochrony zb.bibliotecznych 200 000,00

oraz zatrudnienie 2 osób w celu przyspieszenia zakończenia prac związanych
z komputeryzacją.Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Mariusz Cencora
Dokument z dnia: 26.12.2005
Dokument oglądany razy: 1 396