A A A K

Budżet 2007

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MBP NA 2007 R.

PLAN NA 2007 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 973 338,00
2 Dochody własne 50 000,00
Razem 1 023 338,00

II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 106 490,00
2 Zakup księgozbioru 81 010,00
3 Usługi obce 36 412,80
4 Podatki i opłaty 50,00
5 Wynagrodzenia 616 423,20
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 150 452,00
7 Zakupy inwestycyjne -
8 Pozostałe koszty 32 500,00
Razem 1 023 338,00

PLAN SZCZEGÓŁOWY

I. DOCHODY 1 023 338,00
1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY 973 338,00
a na działalność bieżącą 892 328,00
b na zakup księgozbioru 81 010,00
c wydatki inwestycyjne
2. DOCHODY WŁASNE 50 000,00
a z usług ksero 6 200,00
b z usług introligatorskich 8 100,00
c z usług komputerowych 13 700,00
d ze sprzedaży cegiełek 7 000,00
e z kursów komputerowych 4 000,00
f pozostałe przychody 11 000,00
-
II. WYDATKI 1 023 338,00

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 106 490,00
a materiały ksero 2 000,00
b materiały introligatorskie 2 000,00
c materiały komputerowe 23 350,00
w tym
- program komputerowe FK i kadry i płace 300,00
- ochrona antywirusowa 4 200,00
- MS Office 10 sztuk x 320 3 200,00
- Windows XP 5 x 530,- 2 650,00
- materiały eksploatacyjne 5 500,00
- sprzęt komputerowy 5 x 1300,- + UPS 5 x 200,- 7 500,00
- kasa fiskalna 2 x ok.. 1.100,-
- program do obsługi czytelni multimedialnej 2 x 1000,-
d meble biblioteczne -
w tym
-stoliki pod komputery czytelnia (kontynuacja wymiany)
- introligatornia
- regały pojedyncze 8 x 200
- regały podwójne 12 x 300
- wózek na zwroty
- regały na prasę 3 szt. i antyramy
e pozostałe materiały 15 400,00
w tym
- materiały biblioteczne 12 m-cy x 250 1 800,00
- materiały biurowe 12 m-cy x 500 6 000,00
- środki czystości 12 m-cy x 300 3 600,00
- pozostałe materiały 4 000,00
f energia elektryczna 22 600,00
w tym
- filia 11 300,00
- budynek w Rynku 11 300,00
g energia cieplna 40 000,00
- w tym filia 22 500,00
- budynek w Rynku 17 500,00
h woda i ścieki 1 140,00
- w tym filia 570,00
- budynek w Rynku 570,00
( koszt energii, c.o. i wody wyliczono na podstawie zużycia za I półrocze 2006)

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU 81 010,00
a zakup książek i itp. 61 010,00
b zakup prasy 20 000,00
( Norma polska przewiduje zakup 18 książek na 100 mieszkańców rocznie,
w Dzierżoniowie zakup powinien się kształtować na poziomie ok. 6700 sztuk
co przy średniej cenie książki ok. 24,5 zł. daje kwotę 164.150)

3. USŁUGI OBCE 36 412,80
a usługi pocztowo - telekomunikacyjne 18 892,80
w tym
- opłata za internet 12 x 520 6 240,00
- opłata za telefony 12 x 700 8 400,00
- abonament RTV 652,80
- opłaty pocztowe (znaczki itp.) 12 x ok. 300 3 600,00
b usługi remontowe i naprawa 7 860,00
w tym
- konserwacja windy filia 12 x 330 3 960,00
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek 1 500,00
- komputerów tj. ok. 200 m-cznie x 12 2 400,00
c usługi bankowe
d pozostałe usługi 9 660,00
w tym
- transport książek miedzy oddziałami 600,00
- monitoring 12x 380 4 560,00
- urząd dozoru technicznego (winda) 400,00
- ubezpieczenia sprzętu i OC biblioteki 2 000,00
- usługi BHP 600,00
- remonty bieżące 500,00
- pozostałe usługi 1 000,00

4. PODATKI I OPŁATY 50,00
a pozostałe podatki i opłaty 50,00
w tym
- skarbowe 50,00
- podatek od nieruchomości

5. WYNAGRODZENIA 616 423,20 766 875,20

a wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1) 525 879,60
b dodatki funkcyjne z reg.pracy (załącznik nr 1) 50 889,60
c nagrody jubileuszowe z reg.pracy (załącznik nr 1) 10 914,00
d umowy zlecenia i o dzieło 3 500,00
e nagrody –dzień bibliotekarza 25 240,00

6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 150 452,00

a składki ZUS 128 452,00
b świadczenia urlopowe 20 000,00
c delegacje służbowe 2 000,00

7. POZOSTAŁE KOSZTY 32 500,00
w tym:
- współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Czech 500,00
- promocja i reklama biblioteki 500,00
- organizacja finału spotkania pisarzy "z książką na walizkach" 600,00
- szkolenia pracowników 2 500,00
- koszt wdrożenia i serwisu programu ALEPH 12 000,00
- obowiązkowe współfinansowanie dotacji 2 400,00
- wprowadzenie systemu zarządzania ISO 14 000,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Mariusz Cencora
Dokument z dnia: 25.12.2006
Dokument oglądany razy: 1 604