A A A K

Budżet 2013

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2013 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2013 ROK


I. DOCHODY

  1. Dotacja 1 340 000,00
  2. Dochody własne 30 000,00
  3. Dotacja celowa -

Razem 1 370 000,00


II. WYDATKI

  1. Zużycie materiałów i energii 125 500,00
  2. Zakup księgozbioru 90 000,00
  3. Usługi obce 75 000,00
  4. Podatki i opłaty 2 000,00
  5. Wynagrodzenia 855 507,92
  6. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 216 992,08
  7. Pozostałe koszty 5 000,00


Razem 1 370 000,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 08.01.2013
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 18.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 451