A A A K

Budżet 2014

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2014 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2014 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 340 000,00
2 Dochody własne 37 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 377 000,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 121 500,00
2 Zakup księgozbioru 90 000,00
3 Usługi obce 61 400,00
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 885 020,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 209 080,00
7 Pozostałe koszty 8 000,00

Razem 1 377 000,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 08.04.2014
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 08.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 302