A A A K

Budżet 2015

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2015 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2015 ROK

I. DOCHODY

1. Dotacja 1 340 000,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2. Dochody własne 38 616,00
3. Dotacja celowa -
Razem 1 378 616,00


II. WYDATKI

1. Zużycie materiałów i energii 117 364,00
2. Zakup księgozbioru 90 000,00
3. Usługi obce 64 400,00
4. Podatki i opłaty 2 000,00
5. Wynagrodzenia 922 718,00
6. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 174 134,00
7. Pozostałe koszty 8 000,00

Razem 1 378 616,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 10.04.2015
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 10.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 215