A A A K

Budżet 2016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2016 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2016 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 285 000,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 35 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 320 000,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 97 000,00
2 Zakup księgozbioru 70 000,00
3 Usługi obce 127 885,70
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 848 293,30
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 163 935,00
7 Pozostałe koszty 10 886,00

Razem 1 320 000,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 21.12.2015
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 21.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 026