A A A K

Budżet 2017


PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2017 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2017 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 285 000,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 40 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 325 000,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 100 986,00
2 Zakup księgozbioru 70 000,00
3 Usługi obce 132 886,00
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 847 921,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 160 321,00
7 Pozostałe koszty 10 886,00

Razem 1 325 000,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 13.01.2017
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 005