A A A K

Budżet 2018

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2018 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2018 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 365 558,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 50 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 415 558,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 98 986,30
2 Zakup księgozbioru 70 000,00
3 Usługi obce 123 885,70
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 938 058,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 177 628,00
7 Pozostałe koszty 5 000,00

Razem 1 415 558,00


Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 29.10.2018
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 29.10.2018
Dokument oglądany razy: 421