A A A K

Majątek 2017

Środki trwałe i wyposażenie na 31.12. 2017 roku:

Działając na podstawie Zarządzenia nr 02/11/2017 Dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku biblioteki komisja przeprowadziła czynności inwentaryzacyjne.
W wyniku inwentaryzacji ustalono następujące dane:

1. Środki trwałe powyżej 3.500 zł.:109.652,48 zł.,
2. Środki trwałe i wyposażenie poniżej 3.500 zł.: 427.658,79 zł.,
3. Wartości niematerialne i prawne w ilości 22 sztuk,
4. Zbiory biblioteczne: 1.878.425,48 zł, 104.532 woluminów (wszystkie wprowadzone do systemu ALEPH).
Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w systemie komputerowym „Ewidencja wyposażenia” firmy SoftwareProjekt Szczecin.Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 29.10.2018
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 29.10.2018
Dokument oglądany razy: 418