A A A K

Budżet 2019

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2019 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2019 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 368 558,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 40 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 408 558,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 106 000,00
2 Zakup księgozbioru 100 000,00
3 Usługi obce 145 500,00
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 876 000,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 173 058,00
7 Pozostałe koszty 6 000,00

Razem 1 408 558,00Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 14.01.2019
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 14.01.2019
Dokument oglądany razy: 400