A A A K

Budżet 2020


PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2020 R.

Dział 921
Rozdział 92116

PLAN NA 2020 ROK


I. DOCHODY
1 Dotacja 1 430 670,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 35 000,00
3 Dotacja celowa -
Razem 1 465 670,00


II. WYDATKI
1 Zużycie materiałów i energii 90 355,00
2 Zakup księgozbioru 100 000,00
3 Usługi obce 110 700,00
4 Podatki i opłaty 2 000,00
5 Wynagrodzenia 935 925,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 222 190,00
7 Pozostałe koszty 4 500,00


Razem 1 465 670,00

Linki: BIP_2020Opublikował: Bernard Babicz
Publikacja dnia: 23.07.2020
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 30.01.2020
Dokument oglądany razy: 275