A A A K

Budżet 2021

 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2021 R.

Dział 921
Rozdział 92116
PLAN NA 2021 ROK

I. DOCHODY

1 Dotacja 1 261 400,00
w tym: dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120 000,00
2 Dochody własne 45 000,00
3 Pozyskane środki 19 000,00
Razem 1 325 400,00


II. WYDATKI

1 Zużycie materiałów i energii 85 355,00
2 Zakup księgozbioru 70 000,00
3 Usługi obce 74 700,00
4 Podatki i opłaty 2 500,00
5 Wynagrodzenia 887 036,00
6 Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników 204 309,00
7 Pozostałe koszty 1 500,00

Razem 1 325 400,00


Linki: BIP_2021Opublikował: Bernard Babicz
Publikacja dnia: 26.01.2021
Podpisał: Joanna Buda
Dokument z dnia: 26.01.2021
Dokument oglądany razy: 78